March 31, 2021
immigration

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

Tỉnh Hưng Yên

▹ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên

  • Địa chỉ : số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
  • Điện thoại : (0221) 3524 666
  • Fax : (0221) 3525 999
  • Email : trungtamxtdt@hungyen.gov.vn
  • Website : https://hungyenbusiness.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/xnd9iBfaNiduquR18

▹ Văn phòng đại diện – Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp Hưng Yên

  • Địa chỉ : số 145 đường Nguyễn Văn Linh, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
  • Điện thoại : (0221) 3522 668
  • Fax : (0221) 3525 999
TAGS Hung Yen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 456 Fax : (0221) 3550 834 Email : sokhdt@hungyen.gov.

Tỉnh Hưng Yên ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Số điện thoại : (0221) 3863 929 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Hung Yen province Address : 19 An Vu street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province. Phone : (0221) 3551 295 Email : sotuphap@hungyen.

Sở Tư Pháp Hưng Yên
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Hưng Yên Địa chỉ: Số 19 đường An Vũ – Phường Hiến Nam – Thành phố Hưng Yên. Điện thoại : (0221) 3551 295 Email : sotuphap@hungyen.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 45 đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại : 0692.

Hung Yen CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Hung Yen Province (Hung Yen CDC) Address : Hải Thượng Lãn Ông street, An Tảo ward, Hung Yen city, Hung Yen Province. Phone : 0221.

VNVC Hung Yen: Address : 601 Nguyen Van Linh street, An Tao ward, Hung Yen city. Hotline: 028 7300 6595 Map : https://goo.