May 16, 2021
Blog

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) Hưng Yên

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hưng Yên

  • Địa chỉ : đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
  • Điện thoại : (0221) 3863 413
  • Fax : N/A
  • Email : sogtvt@hungyen.gov.vn
  • Website : https://sogtvt.hungyen.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/xcyXAwR3bfjoCzsF7
TAGS Hung Yen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hung Yen province Address : 533 Nguyen Van Linh street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province Phone : (0221) 3863 531 Email : vanphong.sld@hungyen.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 533 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại : (0221) 3863 531 Email : vanphong.

Department of Planning & Investment in Hung Yen province Address : 08 Chua Chuong street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province Phone : (0221) 3863 456 Fax : (0221) 3550 834 Email : sokhdt@hungyen.gov.

Hung Yen province ▹ Business Registration Office in Hung Yen province Address : 08 Chua Chuong street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province Phone : (0221) 3863 929 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Center for Investment Promotion and Enterprise Support of Hung Yen province Address : 08 Chua Chuong street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province Phone : (0221) 3524 666 Fax : (0221) 3525 999 Email : trungtamxtdt@hungyen.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 456 Fax : (0221) 3550 834 Email : sokhdt@hungyen.gov.

Tỉnh Hưng Yên ▹ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3524 666 Fax : (0221) 3525 999 Email : trungtamxtdt@hungyen.gov.

Tỉnh Hưng Yên ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Số điện thoại : (0221) 3863 929 Email : Website đăng ký kinh doanh online chính thức của chính phủ : https://dangkykinhdoanh.gov.

Justice Department in Hung Yen province Address : 19 An Vu street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province. Phone : (0221) 3551 295 Email : sotuphap@hungyen.