May 24, 2021
Blog

Sở Y Tế Hưng Yên

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Hưng Yên

  • Địa chỉ : đường Hải Thượng Lãn Ông, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
  • Điện thoại : (0221) 3863 658
  • Fax : (0221) 3556 268
  • Email : vanphong.soyt@hungyen.gov.vn
  • Website : https://soyte.hungyen.gov.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/PxELujFNqXMi4A9m6
TAGS Hung Yen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Transportation Department of Hung Yen Province Address : Quang Trung Street, Hien Nam Ward, Hung Yen City, Hung Yen Province. Phone : (0221) 3863 413 Fax : N/A Email : sogtvt@hungyen.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : đường Quảng Trường, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại : (0221) 3863 413 Fax : N/A Email : sogtvt@hungyen.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hung Yen province Address : 533 Nguyen Van Linh street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province Phone : (0221) 3863 531 Email : vanphong.sld@hungyen.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 533 đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại : (0221) 3863 531 Email : vanphong.

Department of Planning & Investment in Hung Yen province Address : 08 Chua Chuong street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province Phone : (0221) 3863 456 Fax : (0221) 3550 834 Email : sokhdt@hungyen.gov.

Hung Yen province ▹ Business Registration Office in Hung Yen province Address : 08 Chua Chuong street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province Phone : (0221) 3863 929 Email : 🇻🇳 Official website of the government for business registration : https://dangkykinhdoanh.gov.

▹ Center for Investment Promotion and Enterprise Support of Hung Yen province Address : 08 Chua Chuong street, Hien Nam ward, Hung Yen city, Hung Yen province Phone : (0221) 3524 666 Fax : (0221) 3525 999 Email : trungtamxtdt@hungyen.gov.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3863 456 Fax : (0221) 3550 834 Email : sokhdt@hungyen.gov.

Tỉnh Hưng Yên ▹ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên Địa chỉ : số 08 đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên Điện thoại : (0221) 3524 666 Fax : (0221) 3525 999 Email : trungtamxtdt@hungyen.gov.