April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Bangladesh tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Bangladesh tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Bangladesh hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Bangladesh tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Bangladesh
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Bangladesh are required visa for visiting Vietnam. Bangladeshi passport holders are advised to consider following options to get a visa for visiting Vietnam 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Bangladesh 🇧🇩? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Dhaka, Bangladesh Address: Vintage Building, Plot 07, Road 104, Gulshan-2, Dhaka 1212, Bangladesh 🇧🇩 Telephone : (80-02) 885 4051  or 885 4052 Fax : (80-02) 885 4051 Email : vietnam@citech-bd.com Website: http://vnembassy-dhaka.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Dhaka, Bangladesh 🇧🇩 Address : No.14 C.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Bangladesh 🇧🇩 Địa chỉ: Số nhà 14, Đường 33/24, Gulshan Model Town, Dhaka -1212, Bangladesh 🇧🇩 Điện thoại: +88-02-9854052, (ext. 101, 102) Fax: +88-02-9854051 Email: dhaka@mofa.