April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Belarus tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Belarus tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Belarus hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Belarus tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Belarus
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Applying for the Vietnam e-Visa for Belarus nationalities is pretty easy. In fact, it will only take a few minutes of your time.

Citizens of Belarus won’t need a visa if staying for fewer than 15 days. Vietnam visa waiver program You should apply for a visa if intending to stay for more than 15 days Citizens of Belarus please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Belarus 🇧🇾? Please see below information of Vietnam Embassy in Minsk, Belarus Address: Belarus, Minsk 220040, Mozaiskogo street, house # 3 Code: 00375 17 Telephone/ fax: 237 48 79 Email: dsqvn.belarus@mofa.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Minsk, Belarus 🇧🇾 Address : 220040 Minsk, Mozajskovo 3, Belarus 🇧🇾 General line : +375-17-2473879 – Fax : +375-17-2473879 Email : dsqvn.belarus@mofa.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Belarus 🇧🇾 Địa chỉ: Mozajskogo str., 3, 220040, Minsk, Belarus 🇧🇾 Điện thoại: (+375) 17 293 15 38 Fax: (+375) 17 293 15 38 Email: dsqvn.