April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Belize tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Belize tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Belize hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Belize cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Belize tại thủ đô Hà Nội

TAGS Belize
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Belize Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Belize vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Belize are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Belize please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Belize 🇧🇿? Until now, no Embassy or consulate of Vietnam has been established in Belize. You are kindly suggested to contact the nearest Vietnam embassy or consulate in one of your neighbouring countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Belize 🇧🇿. Options for citizens of Belize getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.