April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Burkina Faso tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Burkina Faso tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Burkina Faso hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Burkina Faso tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Burkina Faso tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Burkina Faso gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Burkina Faso gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại sứ quán Burkina Faso tại New Delhi – Ấn Độ.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Burkina Faso Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Burkina Faso vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Burkina Faso are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Burkina Faso please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Burkina Faso 🇧🇫? Up to this time, there has been no Vietnam Embassy or Vietnam consulate in Burkina Faso. Please contact the Embassy/consulate of Vietnam in any other countries where you find closest and most convenient for you to apply for your Vietnam visa.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Burkina Faso 🇧🇫. Options for citizens of Burkina Faso getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.