April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Cabo Verde tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Cabo Verde tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Cabo Verde hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Cabo Verde cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Cabo Verde tại thủ đô Hà Nội

TAGS Cabo Verde
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cabo Verde Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cabo Verde vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Cape Verde are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Cape Verde please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Cabo Verde 🇨🇻. Options for citizens of Cabo Verde getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.