April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Comoros tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Comoros tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Comoros hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Comoros cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Comoros tại thủ đô Hà Nội

TAGS Comoros
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Comoros Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Comoros vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of the Comoros are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Comoros are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Comoros 🇰🇲? Up to this time, there has been no Vietnam Embassy or Vietnam consulate in Comoros. In this case, you can contact to the Embassy/consulate of Vietnam in any other countries where you find closest and most convenient for you to apply for your Vietnam visa.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Comoros 🇰🇲. Options for citizens of Comoros getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.