April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Dominica tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Dominica tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Cộng Hoà Dominica hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Cộng Hoà Dominica tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominica tại New Delhi, Ấn Độ.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dominicana Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Cộng Hoà Dominicana vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Dominican Republic are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Dominican Republic are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Dominican Republic 🇩🇴? We regret to inform that there is no Vietnam Embassy or Consulate in Dominican Republic at the present. However, you can contact to any other country where a Vietnam embassy or Vietnam consulate is located.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Dominican Republic 🇩🇴. Options for citizens of Dominican Republic getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.