April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán El Salvador tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự El Salvador tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : lầu 1, số 214 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM)
  • Điện thoại : (028) 3744 7102
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/KKFHuTZCe7S31t2h7

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ El Salvador hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán El Salvador gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán El Salvador tại New Delhi, Ấn Độ.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán El Salvador Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước El Salvador vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of El Salvador are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of El Salvador are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in El Salvador 🇸🇻. Options for citizens of El Salvador getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.