April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Gabon tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Gabon tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Gabon hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Gabon tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Gabon tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Gabon gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Gabon gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Gabon tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

TAGS Gabon
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Gabon Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Gabon vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Gabon are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Gabon are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Gabon 🇬🇦. Options for citizens of Gabon getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.