April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Guyana tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Guyana tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Guyana hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Guyana cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Guyana tại thủ đô Hà Nội

TAGS Guyana
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Guyana Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Guyana vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Guyana are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Guyana are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Guyana 🇬🇾? In Guyana, there is no Vietnam Consulate or Vietnam Embassy at the present. So, if you want to apply for your visa from a Vietnam representative office of the Vietnam government, please check other countries where Vietnam embassies or consulates are located.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Guyana 🇬🇾. Options for citizens of Guyana getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.