April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Israel tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Israel tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Israel hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Israel tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Israel
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Citizens of Israel are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Israel are advised to find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Israel 🇮🇱? Please see below information for Embassy of Vietnam in Israel Address :  4th floor, Beit Asia – 4 Weizman street, Tel Aviv, Israel 🇮🇱 Telephones : 03-6966304; 03-6966311 Fax : 03-6966243 Email :  vnembassy.il@mofa.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Tel Aviv, Israel 🇮🇱 Address : 4th floor, Beit Asia, 4 Weizman, Tel Aviv, Israel 🇮🇱 Tel : (972) 36966304 or (972) 36966311 Fax : (972) 36966243 Email: vnembassy.il@mofa.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Israel 🇮🇱 Địa chỉ: Asia House (Beit Asia), Weizmann 4, Tel Aviv, Israel 64239 🇮🇱 Điện thoại: +972-3-6966-304/311 Fax: +972-3-6966-243 Email: vnembassy.il@mofa.