April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Kyrgyzstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Kyrgyzstan tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Kyrgyzstan hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Kyrgyzstan cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Kyrgyzstan tại thủ đô Hà Nội

TAGS Kyrgyzstan
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Kyrgyzstan Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Kyrgyzstan vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Kyrgyzstan won’t need a visa if staying for fewer than 30 days. Vietnam visa waiver program In case of intending to stay for more than 30 days, citizens of Kyrgyzstan should apply for a visa.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Kyrgyzstan 🇰🇬? We are sorry to let you know that there is no Vietnam embassy/ consulate in Kyrgystan at the present. You can contact by email or come directly to other Vietnam representative offices in other countries to apply for your visa as a Kyrgyzstani citizen.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Kyrgyzstan 🇰🇬. Options for citizens of Kyrgyzstan getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.