April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Luxembourg tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Danh Dự Luxembourg tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

Lãnh Sự Danh Dự : Mr. Olivier Dung DO NGOC

  • Địa chỉ : số 112/6 đường Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : từ thứ Hai đến thứ Sáu tùy theo lịch hẹn trước, 10: 00-12: 00.
  • Điện thoại : (028) 3827 2373
  • Fax : (028) 3526 7792
  • Email : hcmc@luxconsulatevn.org
  • Website : https://www.luxconsulatevn.org
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/q7xtXQs9Cw27rFmz5

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Lãnh Sự Quán Danh Dự Luxembourg Tại Thành Phố Hà Nội

Ghi chú : Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Luxembourg hiện chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội. Hiện tại, chúng tôi có địa chỉ Đại Sứ Quán Luxembourg gần Việt Nam là Văn phòng Đại Sứ Quán Luxembourg tại Bangkok, Thái Lan.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Luxembourg Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Luxembourg vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.