April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Mauritius tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Mauritius tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mauritius hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Mauritius cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Mauritius tại thủ đô Hà Nội

TAGS Mauritius
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Mauritius Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Mauritius vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Mauritius 🇲🇺. Options for citizens of Mauritius getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.