April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Mozambique tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Mozambique tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Mozambique hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Mozambique tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Mozambique
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Are you looking for location of Vietnam embassy in Mozambique 🇲🇿? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Mozambique Address : Av. Francisco Orlando Magumbwe, No 1026/1048 Caixa Postal.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Maputo, Mozambique 🇲🇿 Address : Av. Francisco Orlando Magumbwe,  No 1026/1048, Caixa Postal.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại  Mozambique 🇲🇿 Địa chỉ: Av. Francisco Orlando Magumbwe No: 1048/1026, Maputo, Mozambique 🇲🇿 Điện thoại:(+258) 21 497 912 Fax: (+258) 21 491 992 Email: dsqvnmoz@yahoo.