April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Nam Phi tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nam Phi tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 19 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30 – 16:30
  • Điện thoại : (028) 3823 8556
  • Fax : (028) 3823 8557
  • Email : savisa2009@gmail.com
  • FB : https://www.facebook.com/sahonoraryconsulateinhcmc
  • Website : http://southafricahc.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/e3pYuLVzX7unLZf2A

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nam Phi tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN