April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Nam Phi tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nam Phi tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 19 đường Phùng Khắc Khoan, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:30 – 16:30
  • Điện thoại : (028) 3823 8556
  • Fax : (028) 3823 8557
  • Email : savisa2009@gmail.com
  • FB : https://www.facebook.com/sahonoraryconsulateinhcmc
  • Website : http://southafricahc.com
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/e3pYuLVzX7unLZf2A

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Nam Phi tại thủ đô Hà Nội.

PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Honorary Consulate of South Africa in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 19 Phung Khac Khoan street, Da Kao ward, district 1, Ho Chi Minh city (HCMC). Working hours : Monday to Friday 08:30 – 16:30 Phone : (028) 3823 8556 Fax : (028) 3823 8557 Email : savisa2009@gmail.

Are you looking for location of Vietnam embassy in South Africa 🇿🇦? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Pretoria, South Africa Address: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria, South Africa 🇿🇦 P.O.

All South African passport holders are required to have a visa to enter Vietnam. South African can apply for a visa at Vietnamese embassy (in either South Africa or a third country), or online for a visa on arrival.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Pretoria, South Africa 🇿🇦 Address: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria, Republic of South Africa 🇿🇦 Tel: + 27 (0)12 362 8119, + 27 (0)12 362 8118 Consular emergency Tel : 27 (0)622 307 763 Email: t_thanh_2000@yahoo.com Fax: + 27 (0)12 362 8115 Email: embassy@vietnam.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nam Phi 🇿🇦 Địa chỉ: 87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria P.O.