April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Nicaragua tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nicaragua tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nicaragua hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Nicaragua cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Nicaragua tại thủ đô Hà Nội

TAGS Nicaragua
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Nicaragua Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Nicaragua vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Nicaragua 🇳🇮? In Nicaragua, we have found no information about the Vietnam embassy as well as Vietnam consulate until this moment. Please find other Vietnam embassy/ consulate in any country where you find nearest for you to contact.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Nicaragua 🇳🇮. Options for citizens of Nicaragua getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.