April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Niger tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Niger tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Niger hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Niger cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Niger tại thủ đô Hà Nội

TAGS Niger
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Niger Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Niger vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Niger 🇳🇪. Options for citizens of Niger getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.