April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Nigeria tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Nigeria tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Nigeria hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Hiện tại, chúng tôi chỉ có thông tin về Đại Sứ Quán Nigeria tại thủ đô Hà Nội.

TAGS Nigeria
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Nigeria in Hanoi Address : Villa No. 44/1 Van Bao street, Van Phuc Diplomatic Compound, Ba Dinh district, Hanoi city, Vietnam.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Nigeria 🇳🇬? Please see below for information of Embassy of Vietnam in Nigeria Address: No 9 River Niger street, Off Danube street, Maitama, Abuja, Nigeria 🇳🇬 Telephone: (234-09)8703678; (234-09)8703679 Hotline: +234.8.

Embassy of the Socialist Republic of Vietnam in Federal Republic of Nigeria 🇳🇬 Address: No Kyari Mohammed Crescent street, Off Justist Sowemimo street, Asokoro District, Abuja, Nigeria 🇳🇬 Phone: (+234-8) 137086724 Email: dsqvnnigeria@yahoo.com Website: https://vnembassy-abuja.

Đại Sứ Quán Việt Nam tại Nigeria 🇳🇬 Địa chỉ: No. 9 River Niger Street, Maitama District, Abuja (FCT), Nigeria 🇳🇬 Điện thoại: (+234)-8137086724 Email: dsqvnnigeria@yahoo.