April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Tonga tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Tonga tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Tonga hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Ghi chú : Chính phủ Tonga cũng chưa thành lập Đại Sứ Quán Tonga tại thủ đô Hà Nội

TAGS Tonga
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Tonga Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Tonga vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Tonga 🇹🇴? Currently, there is no Vietnam Embassy or Vietnam Consulate in Tonga. Please contact to any other country where a Vietnam embassy/consulate is located.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Tonga 🇹🇴. Options for citizens of Tonga getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.