April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Yemen tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Yemen tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chính phủ Yemen hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Yemen tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), cũng chưa có Đại Sứ Quán Yemen tại thủ đô Hà Nội.

Hỏi : Địa chỉ Đại Sứ Quán Yemen gần Việt Nam nhất là ở đâu ?

Trả lời : Địa chỉ Đại Sứ Quán Yemen gần Việt Nam nhất chính là Văn phòng Đại Sứ Quán Yemen tại Kuala Lumpur, Malaysia.

TAGS Yemen
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Yemen Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Yemen vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Yemen 🇾🇪? We are sorry to announce that there is no embassy or consulate of Vietnam in Yemen at the present. You are suggested to contact the nearest Vietnam Embassies in your neighboring countries to apply for your visa to Vietnam.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Yemen 🇾🇪. Options for citizens of Yemen getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.