چرا ویتنام مقصد عالی برای گردشگران هنگ کنگ است ویتنام در بین گردشگران از سراسر جهان محبوبیت پیدا کرده است و دلیل خوبی هم دارد. این کشور دارای تاریخ و فرهنگ غنی است و تأثیراتی از چین، فرانسه و سایر کشورهای همسایه دارد.

1