ንምንታይ ቬትናም ንቻይናውያን በጻሕቲ ግድን ክበጽሕዋ ዘለኩም ቬትናም ንበጻሕታ ብዙሕ ክትህቦም ትኽእል እያ። ውሕስቲን ምሕዝነታዊትን ሃገር ኮይና፡ ትሑት መጠን ገበን ዘለዋ ኮይና፡ ንበይኖም ዝጓዓዙ፡ ስድራቤታትን ጉጅለታትን ምቹእ መዕረፊት እያ። እቶም ደቂ ዓዲ ብተቐባሊ ባህርያቶም ዝፍለጡ ኮይኖም ባህሎምን ልምዶምን ንበጻሕቲ ዓዲ ንምክፋል ኩሉ ግዜ ሕጉሳት እዮም። ሓደ ካብቲ ንቬትናም ምብጻሕ ፍሉይ ዝገብሮ ጥዑም መግባ እዩ። መግቢ

ኢትዮጵያውያን ቱሪስት ንምንታይ ናብ ቬትናም ንምብጻሕ ክሓስቡ ኣለዎም? ቬትናም ንኣድቨንቸረራት፡ ኣፍቀርቲ ታሪኽን ኣፍቀርቲ ተፈጥሮን ብማዕረ ዝምስጥ ፍሉይን ማራኺን ናይ ጉዕዞ ተመኩሮ ትህብ። ኢትዮጵያውያን በጻሕቲ ዓዲ ንቬትናም ንምብጻሕ ኣብ ግምት ዘእተወሎም ኣገደስቲ ምኽንያታት እነሆ፤ ኢትዮጵያውያን ቱሪስት ናብ ቬትናም ንምእታው መእተዊ ቪዛ የድልዮም ድዩ? እወ ኢትዮጵያውያን በጻሕቲ ዓዲ ቅድሚ ናብ ቬትናም ምብጋሶም ቪዛ ክወስዱ ይግደዱ። እቲ ናይ

ኤርትራውያን ቱሪስት ንምንታይ ናብ ቬትናም ንምብጻሕ ክሓስቡ ኣለዎም? ኤርትራውያን ቱሪስት ናብ ቬትናም ንምእታው መእተዊ ቪዛ የድልዮም ድዩ? እወ ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ቅድሚ ናብ ቬትናም ምኻዶም ቪዛ ክወስዱ ይግደዱ። ይኹን እምበር፡ ብስራት ኣሎ! ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ሕጂ ብኢንተርነት ናይ ቬትናም ቪዛ ከመልክቱ ይኽእሉ፡ እዚ ድማ ብቬትናም ኢ-ቪዛ’ውን ይፍለጥ። እዚ ናይ ኦንላይን ቪዛ ንወነንቲ ፓስፖርት ኩለን ሃገራትን

1