The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Phu Tho, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows: Motor Vehicle Registration and Inspection Center 1901V – Hung Vuong – Viet Tri – Phu Tho Location : 2821 Hung Vuong Boulevard, Van Co

Sau đây là danh sách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại Phú Thọ, người dân có thể mang xe tới đó để đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới (TTĐK XCG) 1901V – Việt Trì – Phú Thọ Địa chỉ : số 2821 đại lộ Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành

Education and Training Department of Phu Tho Province Address : Nguyen Tat Thanh Street, Tan Dan Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province Phone : (0210) 3675 888 Fax : (0210) 3675 888 Email : vanphong.sophutho@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : (0210) 3675 888 Fax : (0210) 3675 888 Email : vanphong.sophutho@moet.

Construction Department of Phu Tho Province Address : Nguyen Tat Thanh Street, Tan Dan Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province Phone : (0210) 3846 534 Fax : (0210) 3846 598 Email : soxaydung@phutho.gov.

Sở Xây Dựng Phú Thọ
May 31, 2021 · TAGS Phu Tho

Sở Xây Dựng tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : (0210) 3846 534 Fax : (0210) 3846 598 Email : soxaydung@phutho.gov.

Phu Tho Health Department
May 26, 2021 · TAGS Phu Tho

Health Department Of Phu Tho Province Address : Tran Phu Street, Gia Cam Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province Phone : (0210) 3868 888 Fax : N/A Email : soyte@phutho.gov.

Sở Y Tế Phú Thọ
May 24, 2021 · TAGS Phu Tho

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : (0210) 3868 888 Fax : N/A Email : soyte@phutho.gov.

Transportation Department of Phu Tho Province Address : 1508 Hung Vuong Avenue, Gia Cam Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province. Phone : (0210) 3846 334 Fax : (0210) 3849 588 Email : sogtvtphutho@yahoo.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : số 1508 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại : (0210) 3846 334 Fax : (0210) 3849 588 Email : sogtvtphutho@yahoo.

1 2 3