June 30, 2021
Blog

Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Phu Tho

The following is list of Motor Vehicle Registration and Inspection Centers in Phu Tho, drivers can bring their vehicles there for registration and inspection. The address with google map as follows:

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 1901V – Hung Vuong – Viet Tri – Phu Tho

 • Location : 2821 Hung Vuong Boulevard, Van Co ward, Viet Tri city, Phu Tho province
 • Phone : (0210) 3854 342
 • Fax : (0210) 3848 937
 • Email : T1901V@vr.org.vn
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/4sE89sc1PAA1vzbL7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 1902D – QL 2 – Phu Ho – Phu Tho

 • Location : National Highway 2, zone 3, Phu Ho commune, Phu Tho town, Phu Tho province
 • Phone : (0210) 6250 008
 • Fax : (0210) 6250 008
 • Email : dangkiempt1902d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/dA7c6tTabsTVMBG19

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 1904D – Lam Thao – Phu Tho

 • Location : area 4, Kinh Ke commune, Lam Thao district, Phu Tho province
 • Phone : 037 799 1616 | 096 124 66 68
 • Fax : N/A
 • Email : trungtamdangkiem1904@gmail.com
 • FB : https://www.facebook.com/trungtamdangkiem1904/
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/3kqn68waJVtFJMJBA

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 1905D – Thanh Son – Phu Tho

 • Location : Bai Tan area, Thanh Son town, Thanh Son district, Phu Tho province
 • Phone : (0210) 3585 999
 • Fax : N/A
 • Email : dk19.05d@gmail.com
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/UdMRaVc1bgQvD7ny7

Motor Vehicle Registration and Inspection Center 1906D – Hoc Tranh – Viet Tri – Phu Tho

 • Location : Hoc Tranh area, Mai hamlet, Trung Vuong commune, Viet Tri city, Phu Tho province
 • Phone : 0913 282 288
 • Fax : N/A
 • Email : N/A
 • Website : N/A
 • Google map : https://goo.gl/maps/KwFFQgWqMeGUKUke7
TAGS Phu Tho
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Education and Training Department of Phu Tho Province Address : Nguyen Tat Thanh Street, Tan Dan Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province Phone : (0210) 3675 888 Fax : (0210) 3675 888 Email : vanphong.sophutho@moet.

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : (0210) 3675 888 Fax : (0210) 3675 888 Email : vanphong.sophutho@moet.

Construction Department of Phu Tho Province Address : Nguyen Tat Thanh Street, Tan Dan Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province Phone : (0210) 3846 534 Fax : (0210) 3846 598 Email : soxaydung@phutho.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : (0210) 3846 534 Fax : (0210) 3846 598 Email : soxaydung@phutho.gov.

Health Department Of Phu Tho Province Address : Tran Phu Street, Gia Cam Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province Phone : (0210) 3868 888 Fax : N/A Email : soyte@phutho.gov.

Sở Y Tế Phú Thọ
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : (0210) 3868 888 Fax : N/A Email : soyte@phutho.gov.

Transportation Department of Phu Tho Province Address : 1508 Hung Vuong Avenue, Gia Cam Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province. Phone : (0210) 3846 334 Fax : (0210) 3849 588 Email : sogtvtphutho@yahoo.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : số 1508 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại : (0210) 3846 334 Fax : (0210) 3849 588 Email : sogtvtphutho@yahoo.