June 9, 2021
Blog

[Cập nhật] Thông tin liên hệ Sở GD&ĐT Phú Thọ

Sở Giáo Dục và Đào Tạo (GD&ĐT) tỉnh Phú Thọ

  • Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
  • Điện thoại : (0210) 3675 888
  • Fax : (0210) 3675 888
  • Email : vanphong.sophutho@moet.edu.vn
  • Website : http://www.phutho.edu.vn
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/KBgKrah2whaHCy6A9
TAGS Phu Tho
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Construction Department of Phu Tho Province Address : Nguyen Tat Thanh Street, Tan Dan Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province Phone : (0210) 3846 534 Fax : (0210) 3846 598 Email : soxaydung@phutho.gov.

Sở Xây Dựng tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : (0210) 3846 534 Fax : (0210) 3846 598 Email : soxaydung@phutho.gov.

Health Department Of Phu Tho Province Address : Tran Phu Street, Gia Cam Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province Phone : (0210) 3868 888 Fax : N/A Email : soyte@phutho.gov.

Sở Y Tế Phú Thọ
May 24, 2021

Sở Y Tế (SYT) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : (0210) 3868 888 Fax : N/A Email : soyte@phutho.gov.

Transportation Department of Phu Tho Province Address : 1508 Hung Vuong Avenue, Gia Cam Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province. Phone : (0210) 3846 334 Fax : (0210) 3849 588 Email : sogtvtphutho@yahoo.

Sở Giao Thông Vận Tải (GTVT) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : số 1508 đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại : (0210) 3846 334 Fax : (0210) 3849 588 Email : sogtvtphutho@yahoo.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Phu Tho province Address : Nguyen Tat Thanh street, Trung Vuong commune, Viet Tri city, Phu Tho province Phone : (0210) 3846 594 Email : soldtbxh@phutho.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : (0210) 3846 594 Email : soldtbxh@phutho.gov.

Department of Planning & Investment in Phu Tho province Address : Nguyen Tat Thanh street, Tan Dan ward, Viet Tri city, Phu Tho province. Phone : (0210) 3846 581 Fax : (0210) 3840 955.