April 6, 2021
immigration

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Phu Tho

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Phu Tho province

  • Address : Nguyen Tat Thanh street, Trung Vuong commune, Viet Tri city, Phu Tho province
  • Phone : (0210) 3846 594
  • Email : soldtbxh@phutho.gov.vn
  • Website : https://soldtbxh.phutho.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/pq6XaXSP3b3XjuXJ6

👉 Note : In case  you want to apply for Vietnam work permit, please visit the official website of the government for apply Vietnam work permit online : http://dvc.vieclamvietnam.gov.vn

TAGS Phu Tho
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : (0210) 3846 594 Email : soldtbxh@phutho.gov.

Department of Planning & Investment in Phu Tho province Address : Nguyen Tat Thanh street, Tan Dan ward, Viet Tri city, Phu Tho province. Phone : (0210) 3846 581 Fax : (0210) 3840 955.

Phu Tho province ▹ Business Registration Office in Phu Tho province Address : Tran Phu street, Tan Dan ward, Viet Tri city, Phu Tho province Phone : (0210) 3813 585 Email : dangkykinhdoanh.phutho@gmail.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại : (0210) 3846 581 Fax : (0210) 3840 955.

Tỉnh Phú Thọ ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Số điện thoại : (0210) 3813 585 Email : dangkykinhdoanh.phutho@gmail.

Justice Department in Phu Tho province Address : Nguyen Tat Thanh street, Tan Dan ward, Viet Tri city, Phu Tho province. Phone : (0210) 3844 057 Fax : (0210) 3815 900 Email : sotuphap@phutho.

Sở Tư Pháp Phú Thọ
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : (0210) 3844 057 Fax : (0210) 3815 900 Email : sotuphap@phutho.gov.

Department of Foreign Affairs in Phu Tho province Address : 2187 Hùng Vương street, Viet Tri city, Phu Tho province. Phone : (0210) 3595 999 | hotline : (0210) 3843 222 Fax : (0210) 3868 875 Email: ngoaivuphutho@gmail.