April 3, 2021
immigration

Planning & Investment in Phu Tho

Department of Planning & Investment in Phu Tho province

  • Address : Nguyen Tat Thanh street, Tan Dan ward, Viet Tri city, Phu Tho province.
  • Phone : (0210) 3846 581
  • Fax : (0210) 3840 955.
  • Email : sokhdt@phutho.gov.vn
  • Website : http://dpi.phutho.gov.vn
  • Map : https://goo.gl/maps/Va7jVyTF7vLUxzzk9

👉 If you want to open a company or setup your business in Vietnam, please find official website of the government for business registration  : https://dangkykinhdoanh.gov.vn

TAGS Phu Tho
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Phu Tho province ▹ Business Registration Office in Phu Tho province Address : Tran Phu street, Tan Dan ward, Viet Tri city, Phu Tho province Phone : (0210) 3813 585 Email : dangkykinhdoanh.phutho@gmail.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại : (0210) 3846 581 Fax : (0210) 3840 955.

Tỉnh Phú Thọ ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Số điện thoại : (0210) 3813 585 Email : dangkykinhdoanh.phutho@gmail.

Justice Department in Phu Tho province Address : Nguyen Tat Thanh street, Tan Dan ward, Viet Tri city, Phu Tho province. Phone : (0210) 3844 057 Fax : (0210) 3815 900 Email : sotuphap@phutho.

Sở Tư Pháp Phú Thọ
March 18, 2021

Sở Tư Pháp Tỉnh Phú Thọ Địa chỉ : đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ Điện thoại : (0210) 3844 057 Fax : (0210) 3815 900 Email : sotuphap@phutho.gov.

Department of Foreign Affairs in Phu Tho province Address : 2187 Hùng Vương street, Viet Tri city, Phu Tho province. Phone : (0210) 3595 999 | hotline : (0210) 3843 222 Fax : (0210) 3868 875 Email: ngoaivuphutho@gmail.

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh Phú Thọ  Địa chỉ : phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại : 0692645380 – 0692645200 Fax : 0692645380 Website : https://phutho.

Phu Tho CDC
February 24, 2021

Center for Disease Control of Phu Tho Province (Phu Tho CDC) Address : Trần Phú street, Gia Cẩm ward, Viet Tri city, Phu Tho Province. Phone : 02103 868 889 Email: ttksbt.