Ɛŋu Vietnam ɛ jɛn gua̱a̱th in gɔaa ni̱ jɛn kɛ kui̱ ja̱a̱li̱ Hong Kong Vietnam cɛ ben ɛ la mi̱ caa ŋa̱c ɛ ji̱ ja̱l tin bɔ̱ wi̱i̱muɔ̱ɔ̱n kɛɛliw, kä tëë kɛ luɔt mi̱ gɔaa. Ɛ wec mi̱ tä kɛ ciɛŋ ti̱ ŋuan ti̱ ci̱ tuɔɔk ni̱ wal, kä tä kɛ ti̱ ŋuan ti̱ bɔ̱

1