Ɛŋu Vietnam ɛ gua̱a̱th mi̱ dëë gui̱l ɛ ji̱ China Vietnam te kɛ ti ŋuan ti deri thöp ja̱a̱l tin bëë kä jɛ. Ɛ wec mi̱ gɔaa kä tä kɛ ciaaŋ mi̱ gɔaa, kä /thiɛlɛ ji̱äk ti̱ ŋuan thi̱n, ɛn nɔmɔ ɛ gua̱a̱th mi̱ gɔaa ɛlɔ̱ŋ kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin laa ja̱l kärɔ̱, ji̱ gɔaal,

1