Ɛŋu Vietnam ɛ gua̱a̱th mi̱ dëë gui̱l ɛ ji̱ China Vietnam te kɛ ti ŋuan ti deri thöp ja̱a̱l tin bëë kä jɛ. Ɛ wec mi̱ gɔaa kä tä kɛ ciaaŋ mi̱ gɔaa, kä /thiɛlɛ ji̱äk ti̱ ŋuan thi̱n, ɛn nɔmɔ ɛ gua̱a̱th mi̱ gɔaa ɛlɔ̱ŋ kɛ kui̱ nɛɛni̱ tin laa ja̱l kärɔ̱, ji̱ gɔaal,

Ɛŋu Vietnam ɛ jɛn gua̱a̱th in gɔaa ni̱ jɛn kɛ kui̱ ja̱a̱li̱ Hong Kong Vietnam cɛ ben ɛ la mi̱ caa ŋa̱c ɛ ji̱ ja̱l tin bɔ̱ wi̱i̱muɔ̱ɔ̱n kɛɛliw, kä tëë kɛ luɔt mi̱ gɔaa. Ɛ wec mi̱ tä kɛ ciɛŋ ti̱ ŋuan ti̱ ci̱ tuɔɔk ni̱ wal, kä tä kɛ ti̱ ŋuan ti̱ bɔ̱

1