ኢትዮጵያውያን ቱሪስት ንምንታይ ናብ ቬትናም ንምብጻሕ ክሓስቡ ኣለዎም? ቬትናም ንኣድቨንቸረራት፡ ኣፍቀርቲ ታሪኽን ኣፍቀርቲ ተፈጥሮን ብማዕረ ዝምስጥ ፍሉይን ማራኺን ናይ ጉዕዞ ተመኩሮ ትህብ። ኢትዮጵያውያን በጻሕቲ ዓዲ ንቬትናም ንምብጻሕ ኣብ ግምት ዘእተወሎም ኣገደስቲ ምኽንያታት እነሆ፤ ኢትዮጵያውያን ቱሪስት ናብ ቬትናም ንምእታው መእተዊ ቪዛ የድልዮም ድዩ? እወ ኢትዮጵያውያን በጻሕቲ ዓዲ ቅድሚ ናብ ቬትናም ምብጋሶም ቪዛ ክወስዱ ይግደዱ። እቲ ናይ

ኤርትራውያን ቱሪስት ንምንታይ ናብ ቬትናም ንምብጻሕ ክሓስቡ ኣለዎም? ኤርትራውያን ቱሪስት ናብ ቬትናም ንምእታው መእተዊ ቪዛ የድልዮም ድዩ? እወ ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ቅድሚ ናብ ቬትናም ምኻዶም ቪዛ ክወስዱ ይግደዱ። ይኹን እምበር፡ ብስራት ኣሎ! ኤርትራውያን በጻሕቲ ዓዲ ሕጂ ብኢንተርነት ናይ ቬትናም ቪዛ ከመልክቱ ይኽእሉ፡ እዚ ድማ ብቬትናም ኢ-ቪዛ’ውን ይፍለጥ። እዚ ናይ ኦንላይን ቪዛ ንወነንቲ ፓስፖርት ኩለን ሃገራትን

1