April 13, 2021
embassy

Văn Phòng Cơ Quan Đại Diện Các Tổ Chức Quốc Tế Tại Hà Nội, Việt Nam

Văn Phòng Điều Phối Viên Liên Hợp Quốc Tại Thành Phố Hà Nội

Chương Trình Của Liên Hợp Quốc Về Phát Triển (UNDP) Tại Thành Phố Hà Nội

Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3850 0100
 • Fax : (024) 3726 5520
 • Email : hanoi.registry@unicef.org
 • Website : www.unicef.org/vietnam
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share

Quỹ Dân Số Liên Hợp Quốc (UNFPA) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3850 0100
 • Fax : (024) 3726 5520
 • Email : vietnam.office@unfpa.org
 • Facebook : www.facebook.com/unfpa.vietnam
 • Website : http://vietnam.unfpa.org
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share

Cơ Quan Phòng Chống Ma Tuý Và Tội Phạm Của Liên Hợp Quốc (UNODC) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3850 0100
 • Fax : (024) 3726 5520
 • Email : fo.vietnam@unodc.org
 • Website : https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/vietnam/contact-us.html
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share

Tổ Chức Lương Thực Và Nông Nghiệp Của Liên Hợp Quốc (FAO) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3942 4208
 • Fax : (024) 3942 3257
 • Email : FAO-VN@fao.org
 • Website : http://www.fao.org/vietnam/en/
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share

Chương Trình Phối Hợp Của Liên Hiệp Quốc Về HIV/AIDS (UNAIDS) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3850 0100
 • Fax : (024)3726 5519
 • Email : N/A
 • Website : https://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/vietnam
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share

Tổ Chức Giáo Dục, Khoa Học Và Văn Hoá Của Liên Hợp Quốc (UNESCO) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3850 0100
 • Fax : (024)326 5520
 • Email : registry@unesco.org
 • Facebook : https://www.facebook.com/UNESCOinVietNam/
 • Website : https://en.unesco.org/fieldoffice/hanoi
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share

Tổ Chức Phát Triển Công Nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3822 4490
 • Fax : (024) 3942 2484
 • Email : office.vietnam@unido.org
 • Website : https://www.unido.org/who-we-are-unido-worldwide-asia-and-pacific-offices/viet-nam
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share

Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3850 0100 | 3850 1888
 • Fax : (024) 3726 5520
 • Email : wpvnmwr@who.int
 • Website : https://www.who.int/vietnam/about
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share

Ngân Hàng Phát Triển Châu Á (ADB) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : Lầu 3, toà nhà Corner Stone Building. số 16 đường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024)3933 1374
 • Fax : (024) 3933 1373
 • Email : adbvrm@adb.org
 • Website : https://www.adb.org/countries/viet-nam/main
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/mBRcrmB875mA1rEi6

Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : Phòng 601, số 63 đường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3824 3350
 • Fax : (024) 3825 1885
 • E-mail : rr-vnm@imf.org
 • Website : https://www.imf.org/en/Countries/ResRep/VNM
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ix4srGowNJWaQp3y8

Ngân Hàng Thế Giới (WB) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : Lầu 8, số 63 đường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3934 6600
 • Fax : (024) 3935 0752
 • Email : vietnam@worldbank.org
 • Website: http://www.worldbank.org/vn (English) | http://www.worldbank.org/vietnam (tiếng Việt)
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ix4srGowNJWaQp3y8

Tổ Chức Tài Chính Quốc Tế (IFC) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : Lầu 3, số 63 đường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3934 2282
 • Fax : (024) 3934 2289
 • Email : Lha1@ifc.org
 • Website : www.ifc.org
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/ix4srGowNJWaQp3y8

Văn Phòng Tổ Chức Quốc Tế Pháp Ngữ Khu Vực Châu Á -Thái Bình Dương (BRAP-OIF) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : phòng #202 & 302 E4B Khu Ngoại Giao Đoàn Trung Tự, số 06 đường Đặng Văn Ngữ, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : Thứ Hai đến Thứ Năm, 08:00 – 12:00 & 13:00 – 17:00 | Thứ Sáu, 08:00 – 12:00 & 13:00 – 16:00
 • Điện thoại : (024) 3573 5243/45
 • Fax : (024) 3573 5247
 • Email : brap@francophonie.org
 • Website : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/jemNEHnbNBFTLnLu7

Tổ Chức Di Cư Quốc Tế (IOM) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3850 0100
 • Fax : (024) 3726 5519
 • Email : hanoi@iom.int
 • Website : https://vietnam.iom.int/en
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share

Tổ Chức Lao Động Quốc Tế (ILO) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3850 0100
 • Fax : (024) 3726 5520
 • Email : hanoi@ilo.org
 • https://www.facebook.com/Vietnam.ILO/
 • Website : https://www.ilo.org/hanoi/lang–vi/index.htm
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share

Quỹ Phát Triển Nông Nghiệp Quốc Tế (IFAD) Tại Thành Phố Hà Nội

Tổ Chức Liên Hợp Quốc Về Bình Đẳng Giới Và Trao Quyền Cho Phụ Nữ (UN WOMEN) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Văn phòng Cơ quan Đại diện : toà nhà Green One UN House, số 304 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
 • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00
 • Điện thoại : (024) 3850 0100
 • Fax : (024) 3726 5520
 • Email : registry.vietnam@unwomen.org
 • Facebook : https://www.facebook.com/unwomenvietnam/
 • Website : https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/vietnam
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/GreenOneUNHouse?share

Phái Đoàn Liên Minh Châu Âu Tại Hà Nội, Việt Nam

 • Địa chỉ Văn phòng  : 24th Floor,Westwing, Lotte Centre Hanoi, 54 Lieu Giai Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam.
 • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng 09:00 – 12:30 | chiều 13:30 – 17:30
 • Điện thoại : (024)-39410099
 • Fax. (024)-39461701
 • E-mail: delegation-vietnam@eeas.europa.eu
 • Facebook : https://www.facebook.com/EUandVietnam
 • Website : https://eeas.europa.eu/delegations/vietnam_en
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/UJZYYJERp4gqpnfA9

Phòng Thương Mại Châu Âu tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Căn 08, Tầng 3B, Tòa nhà Horison, 40 Cát Linh, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại : (024) 3715 2228
 • Fax  : (024) 3715 2218
 • Email : info-hn@eurochamvn.org
 • Fb: https://www.facebook.com/eurochamvn/
 • Website : https://www.eurochamvn.org
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/RWbxwuNgy2SRbAsY8

Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Pháp (CCIFV) tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : 59 Hàm Long, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại : N/A
 • Fax : N/A
 • FB : https://www.facebook.com/CCIFVietnam
 • Website : https://www.ccifv.org
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/GeXmZq7ukSFJvpiGA

Phòng Thương Mại Hoa Kỳ (Amcham) tại Thành phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Tầng 4, khách sạn InterContinental Hanoi, Số 05 phố Từ Hoa, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : (024) 3934 2790
 • Fax : (024) 3934 2787
 • Email : info@amchamhanoi.com
 • FB : https://www.facebook.com/AmChamHanoi/
 • Website : http://www.amchamhanoi.com/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/JDdRTqJJ72CkNJLaA

Phòng Thương Mại Úc (Auscham) tại Thành phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Phòng 2707, Tòa nhà AB Bank, số 101 đường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : N/A
 • Fax : N/A
 • Email : auschamhanoi@auschamvn.org
 • FB : N/A
 • Website : www.auschamvn.org
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/6YkhqHFksePq7e8u7

Phòng Thương Mại Anh (BritCham) tại Thành phố Hà Nội

 • Địa chỉ : số 28A đường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : (024) 3633 0244
 • Fax : N / A
 • Email : enquiries@britchamvn.com
 • Website : https://britchamvn.com
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/CgUB5pv38BDthUdq5

Phòng Thương Mại Canada (CANCHAM) tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Tầng 8, số 194 đường Lạc Trung, Quận Hai Bà Trưng, ​​Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại : (024) 3987 7031
 • Fax : (024) 3987 7037
 • Email : hanoi@canchamvietnam.org
 • FB : https://www.facebook.com/CanCham.Hanoi
 • Website : www.canchamvietnam.org
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/JJ4rAN35953Cjvzc8

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Hồng Kông Việt Nam (HKBAV) tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Business Center, khách sạn Hanoi Hotel, D8 Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : (024) 3845 2270
 • Fax : (024) 3845 9209
 • Email : hanoi@hkbav.org
 • Website : https://www.hkbav.org
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/dYDKdnZdD57xBio18

Phòng Thương Mại Ý (ICHAM) tại Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Địa chỉ: Casa Italia, số 18 đường Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại: (024) 3824 5997
 • Số fax: N / A
 • Email: N / A
 • Trang web: https://icham.org
 • Bản đồ: https://g.page/18lephunghieu?share

Phòng Thương Mại Ấn Độ (INCHAM) tại Thành phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Tầng 7, Tòa nhà ATS, số 252 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : (024) 3772 4248 | Hotline: 0964 810 618
 • Fax : N/A
 • Email : info@inchamhanoi.vn
 • Twitter : https://twitter.com/inchamh
 • FB : https://www.facebook.com/inchamhanoipage
 • Website : http://inchamhanoi.vn
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/wkXqQerWFxEnRTMe7

Phòng Thương Mại Bắc Âu (NordCham) tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Căn số 08, Tầng 3B, Tòa nhà Horison, số 40 đường Cát Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại : (024) 3715 2228
 • Fax : (024) 3715 2218
 • Email : chair@nordchamvietnam.com | admin@nordchamvietnam.com
 • FB: https://www.facebook.com/nordchamvn
 • Website : https://nordchamvietnam.com
 • Bản đồ chỉ đuờng : https://goo.gl/maps/EBaRMFz2Lx3hWFt1A

Hiệp hội Doanh Nghiệp Singapore Việt Nam tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Tầng 7, Tòa nhà Horison, số 40 đường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : N/A
 • Fax : N/A
 • Email : admin@sbav.sg
 • FB : https://www.facebook.com/mySBAV
 • Website : https://www.sbav.sg
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/hLgPLPewc2yBYCUB7

Hiệp Hội Thương Mại Đài Loan tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Tầng 11, Tòa nhà DETECH, 08 Tôn Thất Thuyết, Phường Mỹ Đình II, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : (024) 3562 7481
 • Fax : (024) 3562 7490
 • Email : ctchn888@gmail.com
 • Trang web : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/tkth8bVNTvFnN86x5

Hiệp Hội Thương Mại Đài Loan tại Việt Nam (CTCVN)

Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga tại thành phố Hà Nội, Việt Nam

 • Address : 501 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi city, Vietnam
 • Điện thoại : (024)-37719937
 • Fax : (024)-37719938
 • Email : vietnam@rs.gov.ru
 • Facebook : https://www.facebook.com/rcnkvn/
 • Website: www.rcnk-vietnam.org | www.vnm.rs.gov.ru
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/miBBGasbHzBF6MtW6

Phái Đoàn Thương Mại Nga tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : số 191 đường La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : (024) 3833 0755
 • Fax : (024) 3834 0060
 • Email : torgpredvn@yandex.ru | hanoi@economy.gov.vn
 • FB : https://www.facebook.com/rustrademissionVN/
 • Website : http://vietnam.ved.gov.ru
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/RusEosystemyVietnam?share

Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, số 16 đường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội
 • Điện thoại : (024)-3831 5005 | 3831 5006 | 3831 5007 | 3831 5008
 • Fax: (024) 3831 5009
 • Email : N/A
 • Facebook : https://www.facebook.com/jicavietnam/
 • Website : http://www.jica.go.jp/vietnam/index.html
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/p4xszZ9o1M85JZgR9

Phái đoàn Cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Vùng Wallonie Tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : phòng #505, tầng 5, toà nhà Daeha Business Centre, số 360 phố Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại : (024) 3831 5240
 • Fax : N/A
 • Email : walbruhanoi@walbruvietnam.org
 • FB : https://www.facebook.com/delegation.walloniebruxellesauvietnam
 • Website : https://www.wbi.be/fr/hanoi
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/BB8Sc1y3WEh5b86L9

Văn Phòng Cục Xúc Tiến Đầu Tư và Thương Mại – Vùng Flanders Tại Thành Phố Hà Nội

Văn Phòng Xúc Tiến Xuất Khẩu và Đầu Tư – Vùng Brussels Tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : tầng 9, toà nhà Somerset Grand Hanoi, số 49 đường Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : (024) 3934 6182
 • Fax : (024) 3934 6185
 • Email : hanoi@hub.brussels
 • Website : https://hub.brussels/en/international-page/asia-oceania/southeast-asia-oceania/vietnam/
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/iziQzaaSMdKWs6TD7

Cơ Quan Hợp Tác Phát Triển Đại Sứ Quán Italia tại TP Hà Nội

 • Địa chỉ : Casa Italia, số 18 đường Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại : (024) 3718 4661 | 3718 4662
 • Fax : (024) 3934 1662
 • Email : utl.hanoi@esteri
 • Website : https://hanoi.aics.gov.it/
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/18lephunghieu?share

Văn phòng Tùy viên Quân sự Philippines Tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Căn số 8, Tầng 12B, Tòa nhà T2, Times City, số 458 phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại : (024) 3726 3724
 • Fax : (024) 3726 3725
 • Email : N/A
 • Trang web : N/A
 • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/mHsWj57scTbKu1s98

Phòng Thương Mại Công Nghiệp Hàn Quốc (KORCHAM) Tại Thành Phố Hà Nội

 • Địa chỉ : Tầng 13, Tòa nhà Charmvit Tower, số 117 đường Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại : (024) 3555 3341
 • Fax : (024) 3555 3342
 • Email: info3@korchamvietnam.com
 • FB : https://www.facebook.com/korchamvietnam
 • Website : http://www.korchamvietnam.com/
 • Bản đồ chỉ đường : https://g.page/Charmvit-tower?share

 

 


 

Danh Sách Các Đại Sứ Quán Nước Ngoài Tại Thủ Đô Hà Nội, Việt Nam

TAGS Hanoi city
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Japan International Cooperation Agency (JICA) In Hanoi City Address : Floor 11, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi city, Vietnam Phone : (024)-3831 5005 | 3831 5006 | 3831 5007 | 3831 5008 Fax: (024) 3831 5009 Email : N/A Facebook : https://www.facebook.

Office for the United Nations Resident Coordinator in Hanoi Office of the Mission : Green One UN House, 304 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Working hours : Monday to Friday, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00 Phone : (024) 3850 0100 Fax : N/A Email : rco.vn@one.

International Labour Organization (ILO) in Hanoi City Office of the Mission : Green One UN House, 304 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Working hours : Monday to Friday, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00 Phone : (024) 3850 0100 Fax : (024) 3726 5520 Email : hanoi@ilo.org https://www.