April 16, 2021
embassy

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Hải Phòng

Chi Hội Thương Mại Đài Loan (CTCVN) tại Thành Phố Hải Phòng

  • Địa chỉ : TUNG HIEP COMPANY, số 358 đường Thành Tô, Phường Tràng Cát, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng
  • Điện thoại : (0225) 3589 475
  • Fax : (0225) 3589 475
  • Email : ctcvnhp@gmail.com
  • Website : http://ctcvn.vn
  • Bản đồ  chỉ đường : https://goo.gl/maps/7XQvquYZoWDZcjdp9
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

The Council of Taiwanese Chamber of Commerce (CTCVN) in Hai Phong City Address : TUNG HIEP COMPANY, 358 Thanh To Street, Trang Cat Ward, Hai An District, Hai Phong City Phone : (0225) 3589 475 Fax : (0225) 3589 475 Email : ctcvnhp@gmail.com Website : http://ctcvn.

Honorary Consulate of Czech Republic In Hai Phong City Honorary Consul: Mr. Truong PHAM Address : Cat Co 3 Beach, Cat Ba Island, Hai Phong city Working hours : Monday to Friday, 08:00 – 11:30 | 13:30 – 17:00 Phone : (0225) 388 7360 – 63 Fax : (0225) 388 7365 Email : haiphong@honorary.

Department of Labour, Invalids and Social Affairs in Hai Phong city Address : 02 Dinh Tien Hoang street, Hong Bang district, Hai Phong city Phone : (0225) 3842 808 Email : soldtbxh@haiphong.gov.

Sở Lao động – Thương binh Và Xã hội (LĐTBXH) Thành phố Hải Phòng Địa chỉ : số 02 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Điện thoại : (0225) 3842 808 Email : soldtbxh@haiphong.gov.

Department of Planning & Investment in Hai Phong city Address : 01 Dinh Tien Hoang street, Hong Bang district, Hai Phong city Phone : (0225) 3842 614 Fax : (0225) 3842 021 Email : haiphongdpi@haiphong.gov.

Hai Phong city ▹ Business Registration Office in Hai Phong city Address : 01 Dinh Tien Hoang street, Minh Khai ward, Hong Bang district, Hai Phong city Map : https://goo.gl/maps/SpbMnpzc6kE2GHPz8 Phone : (0225) 3823 769 Email : dkkdhaiphphong@gmail.

▹ Sở Kế Hoạch – Đầu Tư (KH-ĐT) Thành Phố Hải Phòng Địa chỉ : số 01 đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Điện thoại : (0225) 3842 614 Fax : (0225) 3842 021 Email : haiphongdpi@haiphong.gov.

Thành Phố Hải Phòng ▹ Phòng Đăng Ký Kinh Doanh (ĐKKD) Thành Phố Hải Phòng Địa chỉ : số 01 đường Đinh Tiên Hoàng, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/SpbMnpzc6kE2GHPz8 Số điện thoại : (0225) 3823 769 Email : dkkdhaiphphong@gmail.