April 13, 2021
embassy

Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA) Tại Hà Nội, Việt Nam

Cơ quan Hợp tác Quốc Tế Nhật Bản (JICA) Tại Thành Phố Hà Nội

  • Địa chỉ : Tầng 11, Tòa nhà CornerStone, số 16 đường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội
  • Điện thoại : (024)-3831 5005 | 3831 5006 | 3831 5007 | 3831 5008
  • Fax: (024) 3831 5009
  • Email : N/A
  • Facebook : https://www.facebook.com/jicavietnam/
  • Website : http://www.jica.go.jp/vietnam/index.html
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/p4xszZ9o1M85JZgR9
TAGS Hanoi city
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Japan International Cooperation Agency (JICA) In Hanoi City Address : Floor 11, CornerStone Building, 16 Phan Chu Trinh Street, Hoan Kiem District, Hanoi city, Vietnam Phone : (024)-3831 5005 | 3831 5006 | 3831 5007 | 3831 5008 Fax: (024) 3831 5009 Email : N/A Facebook : https://www.facebook.

Office for the United Nations Resident Coordinator in Hanoi Office of the Mission : Green One UN House, 304 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Working hours : Monday to Friday, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00 Phone : (024) 3850 0100 Fax : N/A Email : rco.vn@one.

International Labour Organization (ILO) in Hanoi City Office of the Mission : Green One UN House, 304 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam Working hours : Monday to Friday, 08:00 -12:00 | 13:00 -17:00 Phone : (024) 3850 0100 Fax : (024) 3726 5520 Email : hanoi@ilo.org https://www.