April 18, 2021
embassy

Consulate of Benin in Ho Chi Minh City, Vietnam

Consulate of Benin in Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam

  • Address : N/A
  • Phone : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Map : N/A

👉 We would like to inform there is no Consulate of Benin in Ho Chi Minh city

👉 Also, there is no Embassy of Benin in Hanoi capital city of Vietnam.

Ask : Where is the nearest location of the Embassy of Benin from Vietnam?

Anser : Here is the nearest location of Embassy of Benin from Vietnam : Embassy of Benin in Beijing, China.

TAGS Benin
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Chúng tôi biết quý vị hiện đang muốn tìm thông tin về Đại Sứ Quán Benin Tại Hà Nội. Nhưng hiện tại, chính phủ nước Benin vẫn chưa thành lập Đại sứ quán tại Hà Nội.

Citizens of Benin are required to have a visa to enter Vietnam. Citizens of Benin please find below for options to get a visa for Vietnam: 1.

Are you looking for location of Vietnam embassy in Benin 🇧🇯? We regret to inform you that there has been no embassy or consulate of Vietnam in Benin so far. You can contact to the nearest Vietnam Embassies in any of your neighbouring countries.

There is NO embassy or consulate of Vietnam representing in Benin 🇧🇯. Options for citizens of Benin getting a visa for Vietnam: Visa On Arrival – Apply online for pre-approval then pick up your visa on arrival at the airport.