March 7, 2021
Tại Trung Quốc

Embassy of Benin in Beijing

Embassy of Benin in Beijing, China

  • Chancery of the Embassy : 38 Guang Hua Lu, Chaoyang, 100600 Beijing
  • Working hours : Mon. – Fri. 09.00 hrs – 13.00 hrs 15.00 hrs – 18.00 hrs
  • Phone : +86-10-65322741
  • Fax : +86-10-65325103
  • Email: beninembassy.cn@yahoo.com
  • Map : https://goo.gl/maps/zL6rDMAjutsvhJus5
TAGS China
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Đại Sứ Quán Eritrea tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán :  Phòng 2-10-1 toà nhà  Ta Yuan Office, No. 14 South Liang Mahe Road, Chaoyang District, Beijing, China.

Embassy of Eritrea in Beijing, China Chancery of the Embassy :  2-10-1 Ta Yuan Office Building, No. 14 South Liang Mahe Road, Chaoyang District, Beijing, China.

Embassy of Ethiopia in Beijing, China Chancery of the Embassy : 12th Floor, Building No.16, Jian Guo Men Wai, Diplomatic Residence Compound, 01 Xiushuinanjie, Jianwai, Chaoyang District, Beijing, China.

Đại Sứ Quán Côte d’Ivoire (Bờ Biển Ngà) tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 9 Bei Xiao Jie San Li Tun 100600 Chaoyang Dist., Beijing, China.

Embassy of Côte d’Ivoire in Beijing, China Chancery of the Embassy : No. 9 Bei Xiao Jie San Li Tun 100600 Chaoyang Dist.

Đại Sứ Quán Cộng Hoà Dân Chủ Congo tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 06 Dong Wujie, San Li Tun, Chaoyang Dist., Beijing, China Giờ  mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 – 15:00 Điện thoại : +86-10-65323224/65321621 Fax : +86-10-65321360 E-mail : ambardcbeijing@yahoo.

Embassy of Democratic Republic of Congo in Beijing, China Chancery of the Embassy : 06 Dong Wujie, San Li Tun, Chaoyang Dist., Beijing, China Working hours : Mon.

Embassy of Republic of the Congo in Beijing, China Chancery of the Embassy : No. 7 Dong Si Jie, San Li Tun Chaoyang Dist.