Đại Sứ Quán Somalia tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 02 San Li Tun Lu, Chaoyang District, Beijing, China Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 hrs – 16:30 hrs Điện thoại : +86-10-65321651 | 65320717 | 65325867 Fax : +86-10-65321752 Email

Embassy of Somalia in Beijing
March 10, 2021 · TAGS China

Embassy of Somalia in Beijing, China Chancery of the Embassy : 02 San Li Tun Lu, Chaoyang District, Beijing, China Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Slovenia in Beijing
March 10, 2021 · TAGS China

Embassy of Slovenia in Beijing, China Chancery of the Embassy : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Đại Sứ Quán Uganda tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 05, Sanlitun Dong Jie, Chaoyang District, Beijing, China. Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 09:00 – 17:00 (giờ nghỉ trưa : 13:00 – 14:00) Điện thoại : +86 10 6532 1708 Fax

Embassy of Uganda in Beijing
March 10, 2021 · TAGS China

Embassy of Uganda in Beijing, China Chancery of the Embassy : No. 5 Sanlitun, Dong Jie, Chaoyang District, Beijing, China.

Đại Sứ Quán Turkmenistan tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : Biệt thự H-5, khu King’s Garden, số 18 Xiaoyun Road, Sanyuan Bridge, Chaoyang, Beijing, China. Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 09:00 – 18:00 (giờ nghỉ trưa : 12:30 – 14:30) Điện thoại

Embassy of Turkmenistan in Beijing
March 10, 2021 · TAGS China

Embassy of Turkmenistan in Beijing, China Chancery of the Embassy : King’s Garden Villas H-5, 18 Xiaoyun Road, Sanyuan Bridge, Chaoyang, Beijing, China. Working hours : Monday to Friday 09:00 – 18:00 (Lunch break : 12:30 – 14:30) Tel : +86-10-65326975 Fax : +86-10-65326976 Website : https://china.

Đại Sứ Quán Tunisia tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 01 San Li Tun, Dong Jie, Beijing 100600, China. Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 09:00 – 13:00 | chiều từ 14:30 – 17:00 Điện thoại : +86-10-65322435 | 65322436

Embassy of Tunisia in Beijing
March 10, 2021 · TAGS China

Embassy of Tunisia in Beijing, China Chancery of the Embassy : 01 San Li Tun, Dong Jie, Beijing 100600, China. Working hours : Mon.

1 2 3 4 5 6 7 ...