Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Trung Quốc (China) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại TP Đà Nẵng.

Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Đà Nẵng Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thủ đô Hà Nội và Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM).

Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Trung Quốc (China) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại TP Hà Nội Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thủ

Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Chúng tôi lấy làm tiếc để báo rằng Chính phủ Trung Quốc (China) hiện chưa thành lập Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM). Chúng tôi hiện có thông tin về Tổng Lãnh Sự Quán

Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thủ đô Hà Nội | Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Đà Nẵng

Đại Sứ Quán Somalia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Đại Sứ Quán Uganda tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Đại Sứ Quán Turkmenistan tại Bắc Kinh, Trung Quốc

Đại Sứ Quán Tunisia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

1 2 3 4 5 6 7