April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Trung Quốc (China) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thủ đô Hà NộiTổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) | Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Đà Nẵng

TAGS China
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of China in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 175 Hai Ba Trung street, district 3, Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam Working hours : Monday to Friday 08:30 – 11:30 | 14:30 – 17:30 Phone : (028) 3829 2457 Fax : (028) 3829 5009 Email: chinaconsul_hcm_vn@mfa.gov.

Embassy of Somalia in Beijing, China Chancery of the Embassy : 02 San Li Tun Lu, Chaoyang District, Beijing, China Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Slovenia in Beijing, China Chancery of the Embassy : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.