April 26, 2021
Blog

Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại TP Hà Nội, Việt Nam

Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

  • Địa chỉ : N/A
  • Điện thoại : N/A
  • Fax : N/A
  • Email : N/A
  • Website : N/A
  • Bản đồ chỉ đường : N/A

Chúng tôi lấy làm tiếc để thông báo rằng Chính phủ Trung Quốc (China) hiện chưa thành lập Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại TP Hà Nội

Chúng tôi hiện có thông tin về Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thủ đô Hà NộiTổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM) | Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Đà Nẵng