April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 175 đường Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 11:30 | chiều 14:30 – 17:30
  • Điện thoại : (028) 3829 2457
  • Fax : (028) 3829 5009
  • Email: chinaconsul_hcm_vn@mfa.gov.cn
  • FB : https://www.facebook.com/ChineseConsulateinHCM
  • Website : http://hcmc.chineseconsulate.org
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/T8jqJdws1AkLvCqd8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thủ đô Hà Nội | Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Đà Nẵng

TAGS China
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Consulate General of China in Ho Chi Minh City (HCMC) Address : 175 Hai Ba Trung street, district 3, Ho Chi Minh city (HCMC), Vietnam Working hours : Monday to Friday 08:30 – 11:30 | 14:30 – 17:30 Phone : (028) 3829 2457 Fax : (028) 3829 5009 Email: chinaconsul_hcm_vn@mfa.gov.

Embassy of Somalia in Beijing, China Chancery of the Embassy : 02 San Li Tun Lu, Chaoyang District, Beijing, China Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Slovenia in Beijing, China Chancery of the Embassy : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Uganda in Beijing, China Chancery of the Embassy : No. 5 Sanlitun, Dong Jie, Chaoyang District, Beijing, China.

Embassy of Turkmenistan in Beijing, China Chancery of the Embassy : King’s Garden Villas H-5, 18 Xiaoyun Road, Sanyuan Bridge, Chaoyang, Beijing, China. Working hours : Monday to Friday 09:00 – 18:00 (Lunch break : 12:30 – 14:30) Tel : +86-10-65326975 Fax : +86-10-65326976 Website : https://china.