April 20, 2021
embassy

Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc (China) tại Thành Phố Hồ Chí Minh (TP HCM)

  • Địa chỉ : số 175 đường Hai Bà Trưng, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), Việt Nam
  • Giờ làm việc : từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, sáng 08:30 – 11:30 | chiều 14:30 – 17:30
  • Điện thoại : (028) 3829 2457
  • Fax : (028) 3829 5009
  • Email: chinaconsul_hcm_vn@mfa.gov.cn
  • FB : https://www.facebook.com/ChineseConsulateinHCM
  • Website : http://hcmc.chineseconsulate.org
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/T8jqJdws1AkLvCqd8

Ngoài ra, chúng tôi còn có thông tin về Đại Sứ Quán Trung Quốc (China) tại thủ đô Hà Nội | Tổng Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Đà Nẵng