March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Sierra Leone tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Sierra Leone tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 07 Dong Zhi Men Wai Da jie, Chao Yang District, Beijing 100600, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 09:00 – 12:00 | chiều từ 13:00 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65321222 | 65322174 | 65321446
  • Fax : +86-10-65323752
  • E-mail : slembbj@public3.bta.net.cn | slbeijing@foreignaffairs.gov.sl
  • Website : http://foreignaffairs.gov.sl
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/mTMqvqULRmvyiJbr8