March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Rwanda tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Rwanda tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 30 Xiu Shui Bei Jie, Chaoyang District, 100600 Beijing, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 08:40 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65322193
  • Fax : +86-10-65322006
  • E-mail : ambabeijing@minaffet.gov.rw
  • Twitter : https://twitter.com/rwandainchina
  • Website : https://www.china.embassy.gov.rw
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/2UQ32smq6FBKdSXTA
TAGS China
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Somalia in Beijing, China Chancery of the Embassy : 02 San Li Tun Lu, Chaoyang District, Beijing, China Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Slovenia in Beijing, China Chancery of the Embassy : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Uganda in Beijing, China Chancery of the Embassy : No. 5 Sanlitun, Dong Jie, Chaoyang District, Beijing, China.

Embassy of Turkmenistan in Beijing, China Chancery of the Embassy : King’s Garden Villas H-5, 18 Xiaoyun Road, Sanyuan Bridge, Chaoyang, Beijing, China. Working hours : Monday to Friday 09:00 – 18:00 (Lunch break : 12:30 – 14:30) Tel : +86-10-65326975 Fax : +86-10-65326976 Website : https://china.