March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Rwanda tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Rwanda tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : 30 Xiu Shui Bei Jie, Chaoyang District, 100600 Beijing, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 08:40 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65322193
  • Fax : +86-10-65322006
  • E-mail : ambabeijing@minaffet.gov.rw
  • Twitter : https://twitter.com/rwandainchina
  • Website : https://www.china.embassy.gov.rw
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/2UQ32smq6FBKdSXTA