March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Tanzania tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Tanzania tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : #8 Liang Ma He Nan Lu, Sanlitun, Chaoyang District, 100600 Beijing, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 08:30 – 12:30 | chiều từ 14:00 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65321408 | 653214091 | 65321719
  • Fax : +86-10-65324351/65321695
  • Email : beijing@nje.go.tz
  • Website : https://cn.tzembassy.go.tz
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/1Pz21Jv59tcnkmNx8