March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Somalia tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Somalia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 02 San Li Tun Lu, Chaoyang District, Beijing, China
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | 09:00 hrs – 16:30 hrs
  • Điện thoại : +86-10-65321651 | 65320717 | 65325867
  • Fax : +86-10-65321752
  • Email : beijingembassy@mfa.gov.so | somaliaemb.beij@gmail.com
  • Facebook : https://www.facebook.com/SomaliainChina
  • Website : http://mfa.gov.so
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/EMc8dPUq3hum789U6