March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Tunisia tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Tunisia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 01 San Li Tun, Dong Jie, Beijing 100600, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 09:00 – 13:00 | chiều từ 14:30 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65322435 | 65322436
  • Fax : +86-10-65325818
  • E-mail: at_beijing@netchina.com.cn | at.pekin@diplomatie.gov.tn
  • Website : https://www.diplomatie.gov.tn/en/nc/mission/etranger/ambassade-de-tunisie-a-pekin-chine/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/KGK4MP6UpWYiZUJQ8