March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Tunisia tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Tunisia tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 01 San Li Tun, Dong Jie, Beijing 100600, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Sáu | sáng từ 09:00 – 13:00 | chiều từ 14:30 – 17:00
  • Điện thoại : +86-10-65322435 | 65322436
  • Fax : +86-10-65325818
  • E-mail: at_beijing@netchina.com.cn | at.pekin@diplomatie.gov.tn
  • Website : https://www.diplomatie.gov.tn/en/nc/mission/etranger/ambassade-de-tunisie-a-pekin-chine/
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/KGK4MP6UpWYiZUJQ8
TAGS China
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Somalia in Beijing, China Chancery of the Embassy : 02 San Li Tun Lu, Chaoyang District, Beijing, China Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Slovenia in Beijing, China Chancery of the Embassy : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Uganda in Beijing, China Chancery of the Embassy : No. 5 Sanlitun, Dong Jie, Chaoyang District, Beijing, China.

Embassy of Turkmenistan in Beijing, China Chancery of the Embassy : King’s Garden Villas H-5, 18 Xiaoyun Road, Sanyuan Bridge, Chaoyang, Beijing, China. Working hours : Monday to Friday 09:00 – 18:00 (Lunch break : 12:30 – 14:30) Tel : +86-10-65326975 Fax : +86-10-65326976 Website : https://china.

Embassy of Tunisia in Beijing, China Chancery of the Embassy : 01 San Li Tun, Dong Jie, Beijing 100600, China. Working hours : Mon.