March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Senegal tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Senegal tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 05 Dong Wai Diplomatic Office Building, No 23 Dongzhimenwai Da Jie, Chaoyang District, Beijing, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Năm, sáng từ 09:00 – 12:30 ; chiều từ 13:00 – 16;00 | thứ Sáu, từ 09:00 – 13:30
  • Email: senegal@senegal.jp | senegal@net.inst.or.jp
  • Website : https://www.sec.gouv.sn/missions-diplomatiques-consulaires/chine-r%C3%A9publique-populaire
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/noUbi5GbgR7BS8wu8