March 10, 2021
Tại Trung Quốc

Đại Sứ Quán Senegal tại Bắc Kinh

Đại Sứ Quán Senegal tại Bắc Kinh, Trung Quốc

  • Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : số 05 Dong Wai Diplomatic Office Building, No 23 Dongzhimenwai Da Jie, Chaoyang District, Beijing, China.
  • Giờ mở cửa : từ thứ Hai đến thứ Năm, sáng từ 09:00 – 12:30 ; chiều từ 13:00 – 16;00 | thứ Sáu, từ 09:00 – 13:30
  • Email: senegal@senegal.jp | senegal@net.inst.or.jp
  • Website : https://www.sec.gouv.sn/missions-diplomatiques-consulaires/chine-r%C3%A9publique-populaire
  • Bản đồ chỉ đường : https://goo.gl/maps/noUbi5GbgR7BS8wu8
TAGS China
PERHAPS YOU ARE INTERESTED IN

Embassy of Somalia in Beijing, China Chancery of the Embassy : 02 San Li Tun Lu, Chaoyang District, Beijing, China Working hours : Mon. – Fri.

Đại Sứ Quán Slovenia tại Bắc Kinh, Trung Quốc Địa chỉ Văn phòng Đại sứ quán : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Slovenia in Beijing, China Chancery of the Embassy : LC 04-02, No.7 Liangmaqiao, Beixiaojie Street, Chaoyang District, Beijing 100600, China.

Embassy of Uganda in Beijing, China Chancery of the Embassy : No. 5 Sanlitun, Dong Jie, Chaoyang District, Beijing, China.

Embassy of Turkmenistan in Beijing, China Chancery of the Embassy : King’s Garden Villas H-5, 18 Xiaoyun Road, Sanyuan Bridge, Chaoyang, Beijing, China. Working hours : Monday to Friday 09:00 – 18:00 (Lunch break : 12:30 – 14:30) Tel : +86-10-65326975 Fax : +86-10-65326976 Website : https://china.